Wirtualizacja


Świadczymy usługi wdrożeń rozwiązań wirtualizacji na serwerach w oparciu o Hyper-V oraz VMware.

Wiele serwerów na jednej maszynie

Wirtualizacja to technologia umożliwiająca działanie wielu niezależnych od siebie systemów operacyjnych (tzw. maszyn wirtualnych) na pojedynczej maszynie fizycznej. Od wielu lat wirtualizacja jest wykorzystywana w infrastrukturach informatycznych firm oraz instytucji. Nasza firma wdraża indywidualnie przygotowane rozwiązania wirtualizacji dla Klientów oraz świadczy usługi utrzymania i backupu maszyn wirtualnych.

Korzyści wynikające z wirtualizacji:

 • Ograniczenie kosztów zakupu i utrzymania wielu serwerów (energia elektryczna, chłodzenie, przestrzeń w Data Center, infrastruktura serwerowa).
 •  Lepsze wykorzystanie zasobów serwerów.
 •  Ograniczenie wzajemnego, niekorzystnego wpływu usług uruchomionych w jednym systemie operacyjnym poprzez ich rozdzielenie.
 •  Ułatwione wykonywanie kopii bezpieczeństwa kompletnych systemów operacyjnych (maszyn wirtualnych).
 •  Możliwość niedrogiego rozwinięcia infrastruktury, aby wprowadzić elementy utrzymania wysokiej dostępności (ang. High Availability).

Inżynierowie firmy MalMac posiadają wiedzę oraz doświadczenie wynikające z przeprowadzenia wielu konsolidacji środowisk fizycznych do środowisk wirtualnych dla firm.

Realizuje usługi:

 • Analiza środowiska fizycznego i przygotowania projektu wirtualizacji.
 •  Wirtualizacja „wprost” (migracja narzędziami P2V, ang. Physical-to-Virtual).
 •  Wirtualizacja poprzez przeniesienie usług na nowy, zwirtualizowany system operacyjny.
 •  Budowa platformy monitorującej hosty i maszyny wirtualne (jako narzędzia do wykrywania niekorzystnych zjawisk w środowiskach wirtualnych).
 •  Analiza środowiska wirtualnego pod kątem wykrycia problemów z wydajnością.
 •  Kompleksowa analiza poprawności wykorzystania licencji.

Wirtualizacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem:

 • Dzięki wirtualizacji mamy możliwość bardzo szybkiej migracji maszyny wirtualnej na innego hosta w razie potrzeby.
 •  Maszyna wirtualna nie jest uzależniona od fizycznych parametrów hosta.
 •  Możemy przydzielać zasoby dla maszyny wirtualnej w zależności od potrzeb oraz w locie (on the fly).
 •  Mamy znacznie więcej możliwości zapewnienia ciągłości działania.

Wykorzystywane systemy wirtualizacji w naszej firmie:

Hyper-V to profesjonalna platforma do wirtualizacji przygotowana przez Microsoft i wydana po raz pierwszy wraz z Windows Server 2008. Hyper-V może funkcjonować jako część platformy Windows Server, jak również jako samodzielny serwer (Hyper-V Server) lub część klastra funkcjonującego w ramach usług Windows Failover Cluster. Zmodyfikowana wersja wirtualizatora Hyper-V obsługuje backend platformy Azure Infrastructure-as-a-Service.

VMware vSphere to popularne oprogramowanie oferujące zaawansowane możliwości konfiguracji, szczególnie polecane do wdrożeń zakładających pełną wirtualizację lub w przypadku rozwiązań hybrydowych. W zależności od potrzeb systemu informatycznego można wybierać spośród: vSphere Standard, Enterprise Plus, Operations Management Enterprise Plus. VMware vSphere to zestaw rozwiązań do zarządzania, monitorowania oraz konfigurowania wirtualnego data center dla firm.

Proxmox VE to popularna hiperkonwergentna, otwartoźródłowa platforma wirtualizacji, Proxmox Virtual Environment (VE), do zarządzania kontenerami LXC i maszynami wirtualnymi KVM na tym samym hoście, pozwalającej na tworzenie wysokowydajnych klastrów z poziomu webowego panelu administracyjnego.