Korzyści z outsourcingu IT

Problemy kadrowe.

Podjęcie współpracy w ramach outsourcingu skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy – specjalista pracuje tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebny, niekoniecznie na pełnym etacie (praca zadaniowa, a nie 8-mio godzinowa). Dla firmy jest to niwelowanie ryzyka związanego z poszukiwaniem, zatrudnianiem i utrzymaniem własnych specjalistów (np. szkolenia podnoszące kwalifikacje, systemy motywacyjne itp).

Obniżenie kosztów.

Zewnętrzne zasoby są tańsze niż wewnętrzne (pracownicze). Przeciętne wynagrodzenie informatyka na umowę o pracę to 3500 zł w zależności od jego umiejętności i doświadczenia, dodatkowo dochodzą koszty utrzymania pracownika (np. składki ZUS, szkolenia BHP, urlopy itp.). Średni koszt ryczałtowy outsourcingu IT to 1000-2000 zł netto (minus podatek dochodowy) w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Specjalizacja

Firmy outsourcingowe ściśle specjalizują się w jednej branży, np. informatyka. Eksperci skierowani do współpracy, wykorzystują całą wiedzę i doświadczenie zgromadzone w firmie, nie tylko przez tego jednego eksperta. Specjaliści z firmy outsourcingowej wykonując podobne czynności w wielu firmach mogą zatrudniać lepiej wyszkoloną kadrę pracowniczą, ponieważ jest bardziej atrakcyjna płacowo.

Większa wydajność pracowników.

Pracownicy nie są obciążeni problemami, które nie dotyczą ich bezpośrednich zadań. Kadra menadżerska uwolniona jest od czasochłonnych czynności administracyjnych. Sprawniejsze działanie narzędzi pracy (np. komputerów, serwerów, aplikacji itp.) podstawowych komórek organizacyjnych przyspiesza wykonywanie zadań, skraca czas wielu procesów biurowych.

Nieograniczony czas pracy.

W odróżnieniu od pracownika etatowego, firma outsourcingowa pracuje wtedy kiedy jest potrzebna. Nie liczy godzin nadliczbowych, jeśli wystąpi potrzeba pracuje również w nocy, weekendy oraz święta (opcja taka najczęściej wykorzystywana jest przez firmy produkcyjne, które muszą mieć zagwarantowaną ciągłość produkcji).

Czas reakcji na potrzeby.

Firmy outsourcingowe reagują praktycznie natychmiastowo na wszelkie awarie lub zagrożenia, bez względu na to kiedy wystąpią (w dzień, czy w nocy). Powierzenie zewnętrznej firmie opieki nad danym procesem, daje bezpieczeństwo zachowania jego ciągłości.

Ciągłość procesów biznesowych.

Większa stabilność i ciągłość działania procesów ze względu na powierzenie ich firmie outsourcingowej – grupie specjalistów (brak uzależnienia od choroby, czy urlopu pracownika – ciągłość opieki i reakcji na nagłe potrzeby).

Grupa ekspertów.

Podjęcie współpracy to przekazanie odpowiedzialności za dane czynności grupie ekspertów, którzy mogą pracować zamiennie, a także korzystają z bazy danych oraz bazy wiedzy całej firmy, a nie jednego pracownika. Dodatkowo firma outsourcingowa wykorzystuje własne narzędzia pracy, które nie stanowią kosztu obsługi.

Klauzula poufności.

Pracownik etatowy, w przypadku ewentualnych konfliktów, może przyczynić się do wielkich szkód w firmie. Firmy outsourcingowe zwykle podpisują klauzule poufności, jeśli mają dostęp do poufnych danych u klienta, dlatego ryzyko to jest zminimalizowane.

Nowoczesne technologie.

Łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych oraz know-how, w zdecydowanie lepszych cenach ze względu na kontakty firmy outsourcingowej.

Zmniejszanie kwot inwestycyjnych.

Firmy outsourcingowe często powiązane są z różnymi producentami sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu są w stanie uzyskać o wiele lepsze ceny, niż firmy działające w pojedynkę. Często koszty wdrożenia nowych inwestycji są o wiele niższe lub zniwelowane w przypadku długoterminowej współpracy.

Gwarancja wysokiej jakości.

Firmie outsourcingowej zależy na dobrych relacjach ze swoimi klientami ze względu na długoterminową współpracę, dlatego zawsze stawia na najwyższą jakość obsługi. Poza tym każdy opiekun, delegowany w ramach współpracy, ma swojego zwierzchnika, który kontroluje jakość wykonywania powierzonych mu obowiązków.