Usługi IT

Usługi IT dla firm

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny obrazuje stan posiadanej infrastruktury IT oraz jest podstawą do rzetelnej oceny zarządzania, eksploatacji oraz bezpieczeństwa danych firmy i legalności oprogramowania. Dokładna weryfikacja środowiska informatycznego umożliwia wykrycie niedociągnięć i uniknięcie niepożądanych awarii i sytuacji kryzysowych. Zapobiega przed utratą informacji niejawnych, niechcianymi wydatkami oraz zachowuje płynność pracy przedsiębiorstwa. Jak przeprowadzany jest audyt informatyczny? Audyt informatyczny przeprowadzany jest w możliwie Read more about Audyt informatyczny[…]